An Giang

Hiển thị 1-18 của 3 kết quả

Tour đoàn khởi hành từ TP.HCM

Tour đoàn: Châu Đốc - Hà Tiên 2 ngày 1 đêm (đoàn từ TP.HCM)

  • Miếu Bà Chúa Xứ
  • KDL Mũi Nai
  • Đỉnh Tà Pang
Miếu Bà Chúa Xứ - Hà Tiên - Núi Tà Pang
1,420,000đ
Tour đoàn khởi hành từ TP.HCM

Tour đoàn: Châu Đốc - Hà Tiên - 3 ngày 2 đêm (đoàn từ TP.HCM)

  • Miếu Bà Chúa Xứ
  • Đỉnh Tà Pang
  • Ba Hòn Đầm
Miếu Bà Chúa Xứ - Núi Cấm - Rừng Tràm Trà Sư- Đỉnh Tà Pang 3N2Đ
2,310,000đ
Tour đoàn khởi hành từ TP.HCM

Tour đoàn: Châu Đốc - Phú Quốc 3 ngày 3 đêm (đoàn từ TP.HCM) - Phương tiện: Tàu (đoàn từ TP.HCM)

  • viếng Miếu Bà
  • lặn ngắm san hô
  • câu cá
  • xem biểu diễn cá heo
Miếu Bà Chúa Xứ- Grand World- Vinwonder - Câu Cá- Ngắm San Hô- Cáp Treo Hòn Thơm 3N3Đ
2,700,000đ