Tìm hiểu về Hà Nội cổ có Thành Cổ Hà Nội thu hút khách du lịch

Tìm hiểu về Hà Nội cổ có Thành Cổ Hà Nội thu hút khách du lịch – Thành cổ hà nội là di tích lịch sử văn hóa tiêu biểu của thủ đô và đất nước. Di tích gán liền với lịch sử của quốc đô Thăng Long và tổng hành dinh của quân đội nhân dân Việt Nam trong những năm kháng chiến chống Mĩ cứu nước.